" " Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama

Park Kultury poszukuje księgowego oraz akustyka

Starachowicki Park Kultury poszukuje osób na stanowisko główny księgowy główna księgowa oraz specjalistę do obsługi urządzeń technicznych - akustyka
Park Kultury poszukuje księgowego oraz akustyka
ZAKRES OBOWIĄZKÓW OSOBY ZATRUDNIONEJ NA STANOWISKU „GŁÓWNY KSIĘGOWY”
 • Realizacja zadań głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określonych w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869)
 • Współpraca z organami podatkowymi i finansowymi
 • Inicjowanie i wdrażanie efektywnego gospodarowania budżetem
 • Planowanie potrzeb finansowych jednostki
 • Opracowanie projektu budżetu
 • Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu
 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych
 • Dokonywanie analiz budżetu oraz wyniku finansowego
 • Prowadzenie księgowości i ewidencji majątku
 • Terminowe przygotowywanie płatności w systemie bankowości elektronicznej
 • Opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu, opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących polityki rachunkowości oraz instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych
 • Sprawowanie kontroli nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo – księgowych
WYMAGANIA

Wymagania obowiązkowe:

 • Wykształcenie wyższe
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku głównego księgowego
 • Obywatelstwo polskie
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • Brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
 • Spełnianie jednego z poniższych warunków:
 • ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości
 • wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

 

OFERUJEMY
• zatrudnienie od czerwca 2022 na pełny etat• możliwość rozwoju zawodowego
• umowa o pracę (pełen etat)
• praca w instytucji kultury o stabilnej pozycji

 

WARUNKI APLIKOWANIA

Dokumenty i niezbędne oświadczenia
• CV oraz list motywacyjny
• dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia oraz potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

dokumenty należy złożyć do dnia 3 czerwca 2022r.
• decyduje data wpływu dokumentów na adres Park Kultury, ul Radomska 21, 27-200 Starachowice lub na e-mail: [email protected]

z dopiskiem „Nabór – Główny księgowy”

 

*****************************************************************************************************************

Park Kultury zatrudni również  akustyka
 

Osoba zatrudniona na stanowisku ”Specjalista ds. obsługi urządzeń technicznych –akustyk/realizator dźwięku” 
będzie odpowiedzialna za:
1.Montaż, obsługę oraz demontaż sprzętu elektroakustycznego, rejestrującego i projekcyjnego podczas wydarzeń organizowanych przez PK oraz poza siedzibą.
2.Odpowiedzialność za powierzony sprzęt, prawidłową eksploatację użytkowanego sprzętu, stan techniczny i gotowość sprzętu, jego konserwację i obsługę.
3.Konserwacja i dokonywanie drobnych napraw urządzeń akustycznych.
4.Dbałość o powierzony sprzęt i jego bieżącą naprawę w zakresie dostępnych, technicznych możliwości.
5.Dbałość o prawidłowe oraz terminowe wykonywanie konserwacji powierzonego mienia. 
6.Obsługę programów do obróbki dźwięku, plików muzycznych.
7. Realizację i obsługę techniczną wydarzeń kulturalnych, zajęć edukacyjnych, seansów filmowych oraz wynajmów realizowanych zarówno w siedzibie jak i poza siedzibą PK.
 
WYMAGANIA

• umiejętność montażu, obsługi oraz demontażu sprzętu elektroakustycznego, rejestrującego podczas imprez i wydarzeń organizowanych przez PK w obiektach własnych oraz w czasie imprez wyjazdowych – poza siedzibą, w tym plenerowych,
• znajomość teorii transmisji sygnałów audio, video, standardów sterowania dźwiękiem w instytucji kultury lub artystycznej,
• odpowiedzialność za powierzony sprzęt, stan techniczny i gotowość sprzętu, jego konserwacje i obsługę,
• znajomość programów do obróbki dźwięku, plików muzycznych
• znajomość standardów transmisji bezprzewodowej sygnałów systemów dźwiękowych, 
• znajomość nazewnictwa technicznego związanego z technologią nagłośnieniową, 
• umiejętność logicznego, racjonalnego myślenia, zmysł techniczny,
• umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu, odporność na stres,
• samodzielność, dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy,
• wysoka kultura osobista,
• umiejętność obsługi imprez, wydarzeń i wynajmów pod względem technicznym,
• umiejętność dokonywania drobnych napraw, usuwania awarii sprzętu i podstawowych obliczeń (np. bilansu prądów w układach zasilania), 
• doświadczenie w pracy na ww. stanowisku lub podobnym (akustyk, realizator dźwięku)
• uprawnienia energetyczne do 1 kV mile widziane

OFERUJEMY

• elastyczny czas pracy (równoważny) uzależniony od wykonywanych zadań
• możliwość rozwoju zawodowego
• umowa o pracę (pół etatu)
• praca w instytucji kultury (w siedzibie i poza siedzibą) o stabilnej pozycji

WARUNKI APLIKOWANIA

Dokumenty i niezbędne oświadczenia
• CV oraz list motywacyjny
• dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia oraz potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

dokumenty należy złożyć do dnia 3 czerwca 2022r.
• decyduje data wpływu dokumentów na adres  Park Kultury, ul Radomska 21, 27-200 Starachowice  lub na e-mail: [email protected] 

z dopiskiem „Nabór – akustyk/realizator dźwięku/” 


Oceń

Napisz komentarz
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Effect Studio Company z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 14 jest administratorem Twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Komentarze
Reklama