Magazynowanie towarów - najważniejsze zasady

  • 24.05.2019, 11:00
  • Grupa Tipmedia
Magazynowanie towarów - najważniejsze zasady
Magazynowanie towarów jest złożonym procesem, który wymaga przestrzegania wielu ściśle określonych zasad. Jak sprawić, żeby przebiegało sprawnie i płynnie? Na co należy zwrócić szczególną uwagę? Jaki sprzęt warto wykorzystać w magazynie? Tego dowiecie się z poniższego artykułu!

Magazynowanie jest zespołem czynności polegającym na tymczasowym gromadzeniu towarów, ich przechowywaniu oraz przekazywaniu do dalszego transportu. Ubiegły rok - 2018 był kolejnym rekordowym pod względem liczby oddanych do użytkowania nowych powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Było to 2,21 mln mkw, jednak pod koniec roku w budowie pozostało jeszcze kolejnych blisko 2 mln mkw powierzchni.
Bardzo ważne jest odpowiednie zagospodarowanie wszystkich tych powierzchni oraz wprowadzenie (i przestrzeganie) optymalnych zasad, w zależności od wybranego sposobu magazynowania towarów. Niezmiernie istotne jest również odpowiednie wyposażenie magazynu.

Rodzaje magazynów

Proces magazynowania towarów zależy od wielu czynników, spośród których wyróżnić można między innymi:

  • rodzaj i gabaryt składowanych ładunków;
  • powierzchnię użytkową oraz wysokość magazynu;
  • ilość i rodzaj urządzeń używanych w ramach transportu;
  • częstotliwość rotacji towarów;
  • główne funkcje magazynu.

Magazyny podzielić można biorąc pod uwagę różne wytyczne, w tym:
- typ konstrukcji (magazyny otwarte, półotwarte i zamknięte);
- sposób składowania (niskiego/średniego/wysokiego składowania);
- główną funkcję (przeładunkowe, kontenerowe, celne, rozdzielcze);
- sposób organizacji (przepływowe, zakręcające, obrotowe).
Istotne jest, aby w trakcie zagospodarowania magazynu dopasować jego charakter ściśle do potrzeb i oczekiwań, tak aby nie tylko maksymalnie wykorzystać powierzchnię magazynową, ale także zaopatrzyć się w dobrze dobrany sprzęt. Dla magazynów półotwartych lub otwartych mogą to być takie jak tutaj - wózki widłowe spalinowe, dla magazynów wysokiego składowania - wózki widłowe wysokiego składowania, z kolei dla składowania niskiego wystarczy, iż będą to takie jak tu - wózki paletowe.

rodzaje-magazynow

Wyposażenie magazynów

Nie tylko odpowiednio dobrane wózki są ważne jeśli chodzi o wyposażenie techniczne magazynu. Aranżując powierzchnię magazynową warto zadbać także o zapewnienie odpowiednich warunków do pracy. Przyczynić do tego może się inwestowanie w solidne i wydajne urządzenia, takie jak:
- wspomniane już wózki unoszące;
- innego typu urządzenia transportowe, np. dźwignice i suwnice;
- regały oraz pozostałe konstrukcje do składowania;
- urządzenia wentylacyjne i klimatyzatory;
- niezbędne urządzenia przeciwpożarowe w postaci różnego typu gaśnic.
Odpowiednio dobrany użyteczny oraz funkcjonalny sprzęt to wydajniejsza i sprawniejsza praca, oszczędność czasu oraz lepszy przepływ towarów w procesie ich magazynowania.

Bezpieczne magazynowanie towarów - zasady

 

bezpieczne-magazynowanie-towarow-zasady

Dla zachowania prawidłowego funkcjonowania magazynu należy stosować się do kilku podstawowych zasad, które pozwolą na zachowanie bezpieczeństwa podczas całego procesu magazynowania towarów. Co stanowi najważniejsze zasady magazynowania?
1. Konsekwencja i dokładność - bardzo istotne jest przyjęcie jednego przejrzystego systemu ewidencji towarów, który zostanie jasno i klarownie zaprezentowany wszystkim pracownikom. Dokumentacja powinna być prowadzona rzetelnie i w sposób zorganizowany oraz uporządkowany. Pozwoli to na uniknięcie niepotrzebnych pomyłek.
2. Zapewnienie odpowiednich warunków - bardzo istotne jest zabezpieczenie ładunków zarówno przed działaniem czynników zewnętrznych, jak i przez wzajemnych ich oddziaływaniem. Szczególny problem stanowi to w magazynach z produktami spożywczymi, gdzie musi być utrzymana właściwa temperatura, wilgotność powietrza i jego przepływ a także przestrzegany właściwy czas składowania.
3. Prawidłowa rotacja towarów - warto zadbać o zapewnienie dobrego dostępu do składowanych towarów, który pozwoli na ich właściwą rotację.
4. Dobre oznakowanie - dzięki niemu uniknąć można wielu nieporozumień. Prawidłowo oznaczone powinny być nie tylko stanowiska przyjęcia, wydania czy sortowania towaru ale także wszystkie drogi transportowe, wyjścia ewakuacyjne itp.
5. Kwalifikacje pracowników - równie istotne, co korzystanie z dobrej jakości, sprawnego sprzętu, jest zatrudnianie przeszkolonych, wykwalifikowanych pracowników. Szczególnie jeśli zakres ich obowiązków obejmuje także operowanie wózkami unoszącymi - w tym przypadku koniecznie należy sprawdzić, czy zatrudniani pracownicy posiadają uprawnienia operatorskie. Jeśli nie, możliwe jest wysłanie ich na dodatkowe szkolenia czy dofinansowanie kursów.

Magazynowanie towarów inaczej - czyli cross-docking

magazynowanie-towarow-inaczej-cross-docking

Cross-docking jest nowoczesnym i coraz częściej wykorzystywanym rodzajem magazynowania towarów, który właściwie pomija całkowicie ich… składowanie. Proces ten polega na dostarczeniu ładunków do magazynu, następnie sprawnym ich przeładowaniu oraz przekazaniu do dalszego transportu.
Cross-docking wykorzystuje się głównie w celu:

  • zaoszczędzenia miejsca i kosztów związanych z magazynowaniem towarów;
  • skrócenia czasu dostawy.

Najczęściej jest on stosowany w sytuacji, kiedy do magazynu dostarczane są towary z wielu różnych źródeł, a następnie wysyła się je do jednego odbiorcy, lub w odwrotnej sytuacji (gdy towar z jednego źródła jest rozsyłany w wiele miejsc).

Magazynowanie towarów - podsumowanie

magazynowanie-towarow-podsumowanie

W powyższym artykule zaprezentowaliśmy najważniejsze, podstawowe zasady magazynowania towarów. Ponadto omówiliśmy, jak ich zastosowanie w praktyce może wpłynąć pozytywnie na zoptymalizowanie procesu składowania ładunków. Wspomnieliśmy także o alternatywnej formie magazynowania towarów czyli cross-dockingu.
Mamy nadzieję, że nasze porady i wskazówki przyczynią się do polepszenia warunków pracy także w Waszych magazynach! Chcecie wiedzieć więcej o magazynowaniu towarów? Zapraszamy do artykułu “Magazynowanie towarów w pigułce - najważniejsze zasady i dobre rady!”, który znajdziecie tutaj!

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: