ZDZ zaprasza
ZDZ zaprasza
ZDZ zaprasza

Jak ustalana jest wysokość odszkodowania za śmierć?

  • 04.05.2018, 07:00
  • Grupa Tipmedia
Jak ustalana jest wysokość odszkodowania za śmierć?
Odszkodowanie jest świadczeniem pieniężnym mającym na celu kompensację szkody, która wynikła z danego zdarzenia. O ile w przypadku szkód rzeczowych stosunkowo łatwo jest określić jego wysokość, o tyle pojawia się problem przy szkodach osobowych. Najtrudniej jest jednak w sytuacji śmierci człowieka. W jaki sposób można więc ustalić wysokość świadczenia?

Odszkodowanie za wypadek śmiertelny

W przypadku wypadków drogowych zasadniczo odszkodowania za wypadki śmiertelne wypłacane są z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej sprawcy zdarzenia. To bardzo dobre rozwiązanie, albowiem zgodnie z prawem, każdy kierowca ma obowiązek posiadania takiej polisy. Wówczas to ubezpieczyciel wypłaca świadczenie, co jest niezwykle komfortowe z punktu widzenia poszkodowanego. Sprawca bowiem nie zawsze mógłby dysponować odpowiednimi środkami. W ten sposób dochodzenie roszczeń trwa stosunkowo krótko. Gdyby jednak poszkodowany nie był usatysfakcjonowany z wysokości wypłaconego świadczenia, ma prawo wniesienia swojej prawy na drogę sądową.

W jaki sposób ustala się wysokość odszkodowania?

Jak już wcześniej zostało wspomniane, odszkodowanie ma na celu wyrównanie uszczerbku, który powstał wskutek wystąpienia jakiegoś zdarzenia, na przykład wypadku drogowego. Zatem konieczne jest określenie wysokości szkody. W tym celu bierze się pod uwagę rzeczywisty rozmiar uszczerbku, wysokość poniesionych kosztów leczenia oraz pogrzebu, a także wysokość utraconych dochodów, jeżeli zmarły dzielił się nimi z bliskimi. To jednak nie koniec, albowiem oprócz odszkodowania istnieje możliwość uzyskania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Zdaniem eksperta

Odszkodowanie za śmierć to roszczenie, które jest coraz częściej dochodzone przez poszkodowanych. Według specjalisty z firmy Kompensja, Wynika to z faktu, iż Polacy są coraz bardziej świadomi swoich praw. Co więcej, na rynku działa wiele firm odszkodowawczych, które świadczą skuteczną i przystępną cenowo pomoc w tego typu sprawach. To również efekt nabrania większego zaufania do prawników. Prawda jest bowiem taka, że adwokatom i radcom prawnym zależy na zadowoleniu swoich klientów. Oczywiście, trudno jest mówić o tym, że wypłata jakiejkolwiek sumy całkowicie zrekompensuje stratę po śmierci bliskiej osoby. Niemniej jednak uzyskane w ten sposób pieniądze pomogą w pewien sposób pomogą pewniej spoglądać w przyszłość. Jak zatem widać, Polacy nie boją się walczyć o należne im świadczenia, nawet na drodze sądowej, jeżeli jest taka potrzeba.

W przypadku śmierci człowieka trudno jest mówić o kompensacji szkody. Nikt nie jest w stanie przeliczyć ludzkiego życia na pieniądze, to oczywiste. Jednakże istnieje możliwość uzyskania odszkodowania, które ma na celu zminimalizowanie bólu po stracie bliskiej osoby. Dzięki tym pieniądzom można chociażby zabezpieczyć przyszłość swoją i swoich dzieci.

Grupa Tipmedia
Podziel się: