OŻARÓW: Gmina inwestuje, mieszkańcy są zadowoleni

  • 23.11.2021, 14:47
  • Gabriela Soboń
loadingŁaduję odtwarzacz...

Podziel się:

Oceń:

Gmina Ożarów sukcesywnie korzysta ze środków zarówno unijnych jak i rządowych. O zadaniach zrealizowanych w minionych dwóch latach i planach na kolejne, włodarze gminy rozmawiali z posłem Andrzejem Kryjem.

Inwestycje dla mieszkańców

Jednym z zadań, jakie gmina wykonała z dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Celowego jest remont drogi Janików- Chrapanów. Samorząd otrzymał na to przedsięwzięcie blisko 605 tys. zł dofinansowania. Przy wsparciu środków funduszy europejskich przebudowano i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Ożarowie.  W ramach zadania wybudowano instalacje do odwadniania i granulowania osadów, wybudowano wiatę do magazynowania osuszonych osadów,
utwardzono place i drogi oraz zamontowano system do monitorowania pracy urządzeń. Wartość wsparcia to ponad 1,7 mln złotych.

Ważnym przedsięwzięciem była kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej na terenie. W szkole w Ożarowie  wymienione zostały posadzki na 2 piętrze, zmodernizowano oświetlenie na ledowe, wyremontowano kąciki czystości, wyremontowano zaplecze
sali sportowej oraz wyposażono pracownie szkolne w najnowszy sprzęt edukacyjny. Na poprawę bazy oświatowej gmina dostała około 500 tys. złotych. Przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przebudowano pierwsze piętro w Zespole szkół Ogólnokształcących. Przy tej inwestycji Ożarów dostał 958 tys. złotych wsparcia. Ze rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych poprawiono również stan nawierzchni ulic Bławatna i Kolejowa.

W lipcu bieżącego roku oddano do użytku świetlicę w Sobowie, w której działa klub seniora. Na to przedsięwzięcie gmina również otrzymała pomoc z funduszy rządowych, w wysokości 537 tys. złotych.

Samorząd Ożarowa nie zwalnia tempa

Być może jeszcze w tym roku uda się ogłosić przetarg na budowa obiektu użyteczności publicznej w Sobowie z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo-mieszkalne. Centrum obejmować będzie część dzienną i mieszkalną - 20 jednoosobowych pokoi. Powstaną 2 mieszkania chronione przeznaczonych dla osób z potrzebą wsparcia. Pomieszczenia rehabilitacyjne będą wyposażone w niezbędny sprzęt. Budynek zostanie  przystosowany dla osób niepełnosprawnych i wyposażony w system monitorująco-alarmowy i przywołujący. Realizowana będzie usługa opieki wytchnieniowej. Na to przedsięwzięcie gmina dostała 2, 5 mln zł dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Kolejny zastrzyk finansowy to środki przyznane w ramach „Polskiego Ładu”. Blisko 10 mln złotych ma kosztowa budowa dwóch ważnych dróg. Jedna to droga betonowa dojazdowej do terenów inwestycyjnych o szer.7 m. i dł. 1,9km z bezpośrednim połączeniem z drogą krajową nr 79 relacji Warszawa -Sandomierz-Kraków w miejscowości Karsy.

Kolejnym elementem wniosku jest budowa drogi asfaltowej o szer.5,5mi dł.846mb łączącej ul. Mazurkiewicza i Czachowskiego
wraz z infrastrukturą teletechniczną. Z rządowego programu na budowę dróg strategicznych gmina dostanie 9,5 mln złotych. Dofinansowanie w kwocie 900 tys. złotych to wsparcie do remontu oczyszczalni ścieków w Śmiłowie i Janikowie. Na cyfryzację urzędu, do gminnej kasy wpłynie z programu „Polski Ład” 100 tys. złotych.