Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie

  • 24.01.2020, 16:13
  • Lokalna.TV | Telewizja - Internet - Facebook
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie
loadingŁaduję odtwarzacz...

Podziel się:

Oceń:

SOSW  w Sulejowie w swojej ofercie ma  zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia z dzieckiem mogą dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, (wielozmysłowej), rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U.z 2009 roku nr 23, poz. 133) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone jest od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia przez dziecko nauki w szkole. Dzieci do Ośrodka przyjmowane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Zajęcia prowadzone są, zależnie od potrzeb dziecka, m.in. przez : logopedę, psychologa, pedagoga, rehabilitanta. Zajęcia odbywają się w naszej placówce.

Brak wczesnej interwencji może poważnie utrudnić - opóźnić lub zniekształcić, a nawet uniemożliwić dalszy rozwój. Zbyt późne rozpoczęcie usprawniania dziecka może prowadzić do powstania i utrwalenia nieprawidłowych reakcji. Są one później trudne do wyeliminowania i powodują w konsekwencji opóźnienia w procesach terapii i edukacji.

 Przedszkole Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sulejowie przeznaczone jest dla dzieci: od 3 do 6 roku życia, a w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat,   z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Głównym celem pracy przedszkola jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci, wyposażenie wychowanków w wiedzę, umiejętności i sprawności pozwalające funkcjonować w najbliższym środowisku na miarę swoich indywidualnych możliwości, a co za tym idzie przygotować do realizacji kolejnego etapu edukacyjnego.  

W SOSW  funkcjonuje Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym. Uczniowie szkoły realizują zadania programowe w ramach zespołów edukacyjno-terapeutycznych zwanych klasami. Liczba uczniów w każdym zespole wynosi 6-8 uczniów. Praca z klasami oparta jest na realizowaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych konstruowanych dla każdego dziecka w oparciu o orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, obserwację ucznia oraz rozmowę z rodzicami.

W SOSW  funkcjonuje Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym. Głównym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do pełnienia różnych ról społecznych, do samodzielności i aktywności w życiu dorosłym na miarę indywidualnych możliwości. Najważniejszym celem kształtowanie umiejętności potrzebnych i wykorzystywanych w życiu dorosłym, w byciu niezależnym w zaspokajaniu swoich potrzeb.

Zespół Rewalidacyjno – Wychowawczy organizowany jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 24-tego roku życia z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Każdy z zespołów liczy od 2 do 4 uczniów. Pozwala to na zindywidualizowaną pracę w zespole, oraz możliwość stworzenia atmosfery rodzinnej i bezpiecznej dla uczestników zajęć które odbywają się na terenie Ośrodka. Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze stwarzają możliwość osobom niepełnosprawnym intelektualnie obcowania z rówieśnikami, poznania nowego środowiska, warunki do dalszego rozwoju. Umożliwiają nabywanie nowych doświadczeń i umiejętności dostosowanych do możliwości i indywidualnych potrzeb. Zajęcia te to działania terapeutyczne skierowane na usunięcie lub zmniejszenie deficytów w zakresie rozwoju lub zachowania.Praca polega na realizowaniu Indywidualnych Programów Rewalidacyjno - Wychowawczych. Są one konstruowane dla każdego dziecka w oparciu o orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, obserwację ucznia oraz rozmowę z rodzicami. Do poprawy rozwoju oraz redukcji niepożądanych zachowań  stosowane są takie metody jak: metoda stymulacji polisensorycznej, metoda Weroniki Sherborne, metoda pedagogiki zabawy, muzykoterapia, zabawy paluszkowe i inne.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie

27-515 Tarłów 

Sulejów 69

tel. 15 83 85 171

e-mail: [email protected]

 

Lokalna.TV | Telewizja - Internet - Facebook

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Effect Studio Company z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 14 jest administratorem Twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe