ZDZ zaprasza
ZDZ zaprasza
ZDZ zaprasza
Nowy SEAT Tarraco
Nowy SEAT Tarraco
Nowy SEAT Tarraco

Konkurs walentynkowy "Zakochani w TV"

 • 08.02.2019, 12:16 (aktualizacja 08.02.2019, 21:30)
 • Redakcja Lokalna.TV
Konkurs "Zakochani w TV"
loadingŁaduję odtwarzacz...
Podziel się:
Oceń:
Zapraszamy do wspólnej zabawy z Lokalna.TV!

Weź udział w walentynkowym konkursie na i wygraj nagrody z okazji 14. lutego! Do wygrania fantastyczne nagrody: walentynkowa kolacja dla dwojga, walentynkowy upominek, walentynkowy tort oraz walentynkowe bukiety kwiatów.

Link do konkursu: https://www.facebook.com/Lokalna.TV/videos/2333893850178865/

Nasze przedszkole jest placówką wspomagającą rozwój dzieci, o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Nasze przedszkole jest placówką wspomagającą rozwój dzieci, o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Nasze przedszkole jest placówką wspomagającą rozwój dzieci, o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Regulamin konkursu „Zakochani w TV”

REGULAMIN KONKURSU INTERNETOWEGO
organizowanego przez LOKALNA.TV
obowiązuje od 08.02.2019 r.

I. Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki konkursu „Zakochani w TV” organizowanego na fanpage „Lokalna. TV” zgodnie z art. 919 Kodeksu Cywilnego dla którego nie powołano odrębnych regulaminów.

 2. Wyłącznym organizatorem konkursu „Zakochani w TV” jest „Lokalna.TV” z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 41 266 12 64.

 3. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, zamieszkałych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i są ograniczone technicznymi możliwościami odbioru programu telewizyjnego.

 4. W konkursie na FB nie mogą brać udziału pracownicy oraz rodziny pracowników „Lokalna.TV”, a także pracownicy podmiotów będących fundatorami nagród w konkursie organizowanym przez „Lokalna. TV”

II. Warunki uczestnictwa w konkursie i przyznawanie nagród.

 1. W celu wzięcia udziału w konkursie walentynkowym „Lokalna. TV” należy spełnić warunki określone w poście promującym konkurs „Zakochani w TV” na fanpage „Lokalna.TV”.

 2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie internetowym „Lokalna.TV” wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych – którzy w razie zwycięstwa, w imieniu osoby niepełnoletniej dokonają odbioru nagrody.

 3. Zasady konkursu „Zakochani w TV” są określone na fanpage „Lokalna. TV”, rodzaj nagrody, warunki zwycięstwa w konkursie i przyznania nagrody określone są w poście promującym konkurs oraz na stronie www.lokalnatelewizja.pl

 4. Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania.

 5. O wygranej i sposobie odbioru nagrody uczestnik jest informowany przez Organizatora konkursu. Dla potrzeb wydania nagrody laureat konkursu udostępni Organizatorowi konkursu imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego.

 6. Lokalna. TV” nie dopuszcza możliwości zamiany nagród na inne.

 7. Lokalna. TV” nie dopuszcza możliwości zamiany nagród na ekwiwalent pieniężny.

III. Warunki Odbioru nagród.

 1. Zwycięzcy konkursu są zobowiązani do odbioru nagród dnia 14 lutego 2019 roku.

 2. Nagrody wydawane są w miejscu wskazanym przez „Lokalna. TV”.

 3. Lokalna. TV” przed wydaniem nagrody zweryfikuje poprawność danych laureata (imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego) podanych przez zwycięzcę Organizatorowi konkursu. W przypadku odmowy podania danych, bądź podania danych niepoprawnych nagroda nie zostanie wydana.

 4. W przypadku nieodebrania nagrody przez zwycięzcę konkursu w dniu 14 lutego, prawo do nagrody służy „Lokalna. TV” lub innemu podmiotowi, który nagrodę ufundował, stosownie do umów zawartych pomiędzy „Lokalna. TV”, a fundatorem nagród.

IV. Postanowienia końcowe.

 1. Lokalna.TV” zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji danego konkursu.

 2. Dokonując zgłoszenia do konkursu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

 3. Lokalna. TV” ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku, do którego podjęto uzasadnione podejrzenie o działalność sprzeczną z niniejszym regulaminem.

 4. Niedostosowanie się do punktów zawartych w niniejszym regulaminie lub niewłaściwe podanie danych, pozbawia możliwości uczestnictwa w konkursie oraz powoduje unieważnienie osiągniętych wyników.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego

 6. Lokalna. TV” przetwarza dane osobowe uczestników konkursu wyłącznie dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883) z późniejszymi zmianami.

 7. Lokalna.TV” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości powstałe w połączeniach internetowych z winy uczestników lub operatorów.

 8. Lokalna. TV” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nagród rzeczowych.

 9. Odpowiedzialność określona w pkt. 8. ciąży na sprzedawcy, od którego nagrody zostały kupione przez „Lokalna. TV” lub który nagrody dostarczył, a odpowiedzialność z tytułu gwarancji na podmiocie wskazanym w treści gwarancji.

 10. Zdobywca nagrody będzie dochodził zaspokojenia z tytułów określonych w pkt. 8. bezpośrednio od podmiotów w nim wskazanych.

 11. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.lokalnatelewizja.pl

___________________________________________________
Typowanie zwycięzców nie ma charakteru losowego, więc nie podlega ustawie o grach losowych. Nagród nie można wymieniać na pieniądze. Nagrodę trzeba zrealizować do 14.02.2019 r.
___________________________________________________
Nota prawna

1.Facebook nie jest sponsorem i organizatorem konkursu
2. Uczestnicy konkursu nie przekazują swoich danych serwisowi Facebook.
3. Dane zbierane w konkursie służą wyłącznie w celu prawidłowego dostarczenia nagrody uczestnikowi.

PARTNERZY KONKURSU:

Redakcja Lokalna.TV

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Effect Studio Company z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 14 jest administratorem Twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe