Kontakt

Telewizja regionu świętokrzyskiego

Redakcja:
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, os. Słoneczne 14,
tel. 41 266 12 64,

[email protected] 

Biuro reklamy:
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, os. Słoneczne 14,
tel. 723 229 777,

[email protected] 

Administrator portalu:
[email protected]

 


Studio produkcji telewizyjnej i reklamy

Effect Studio Company Agnieszka Cybulska
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, os. Słoneczne 14,
tel. 723 229 777

[email protected] 

REGON:292681249
NIP: 661-115-81-01 
rachunek bankowy: 
59 1050 1461 1000 0092 0926 9365

 

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa 
tel. (22) 597-30-00; fax (22) 597-31-80 
www.krrit.gov.pl

 

Effect Studio Company os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 18801/09, NIP: 661 115 81 01 Administrator danych powołał Koordynatora ds. Ochrony Danych (dalej: Koordynator) Możesz kontaktować się z Koordynatorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, także w razie wątpliwości co do przysługujących Ci praw. Koordynator jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem UE lub prawem krajowym. 

Koordynator Ochrony Danych: e-mail: [email protected]