Krzysztof Ścibich Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Bydgoszcz 85-129
Poznańska 19 5A

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, Krzysztof Ścibich przygotował wysoce merytoryczny informator, zarówno dla wierzycieli, jak i dla dłużników. Można znaleźć w nim informacje przydatne przed wszczęciem postępowania, jak i w jego trakcie. Są one pomocne w takich sytuacjach jak określenie okresu przedawnienia roszczenia lub orzeczenia sądu, czy też w celu wyjaśnienia konsekwencji ukrywania przez dłużnika majątku. Komornik sądowy na stronie internetowej udostępnia informacje dla klientów kancelarii co do prowadzonych licytacji ruchomości i nieruchomości. Można również pobrać ze strony wzory wniosków o: alimenty, egzekucję należności lub o eksmisję.


Krzysztof Ścibich Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy