Nowy SEAT Tarraco
Nowy SEAT Tarraco
Nowy SEAT Tarraco
MICHAŁ SKOTNICKI: Blisko ludzkich spraw
MICHAŁ SKOTNICKI: Blisko ludzkich spraw
MICHAŁ SKOTNICKI: Blisko ludzkich spraw
Jerzy Materek kandydat na szóstkę
Jerzy Materek kandydat na szóstkę
Jerzy Materek kandydat na szóstkę

Kancelaria Prawa Kanonicznego Magdalena Furmańczuk

Zamość 22-400
ul. P.S. Wyszyńskiego 4

Kancelaria prawa kanonicznego Magdaleny Furmańczuk zajmuje się dokonywaniem czynności dotyczących postępowań w sądach kościelnych. W zakres usług adwokata kościelnego wchodzi również sporządzanie pism procesowych, dla strony pozwanej, ale też powodowej. Do dokumentów tych zaliczają się: skarga powodowa, rekurs przeciwko odrzuceniu skargi powodowej, odpowiedź strony pozwanej na skargę powodową, skarga wzajemna, pisma procesowe związane z ustaleniem lub zmianą przedmiotu sporu, wnioski dowodowe, głos obrończy, odpowiedzi strony na uwagi przedwyrokowe obrońcy węzła, apelacja do trybunału II instancji, bądź dalszych instancji, skarga o nieważność wyroku, a także prośba o dyspensę od małżeństwa ważnie zawartego, lecz niedopełnionego.