Unido Finanse

Wrocław 53-238
Aleksandra Ostrowskiego 30

Zdolność kredytowa jest to zdolność podmiotu ubiegającego się o kredyt ( kredytobiorcy ) do spłaty kwoty kredytu, czyli najprościej ujmując czy osoba zaciągająca kredyt będzie zdolna go spłacić w wyznaczony terminie wraz z odsetkami. Zanim osoba dostanie kredyt przeprowadzana jest analiza formalna, która polega na sprawdzeniu poprawności wypełnionego formularza ( wniosku ) oraz sprawdzeniu czy wymagane załączniki zostały dołączone do wniosku.
Do najważniejszych czynników wpływających na zdolność kredytową zalicza się:
- wysokość dochodów osoby ubiegającej się o kredyt
- aktualne zobowiązania i obciążenia kredytowe
- trwałość i systematyczność uzyskiwania dochodów
- okres kredytowania
- rodzaj i wielkość kredytu
- wiek osoby zaciągającej kredyt
- ilość osób na utrzymaniu
- wysokość wkładu własnego
- rodzaj rat itp.
Najważniejsze przy zaciąganiu kredytu jest to, że trzeba pamiętać, że potem należy go spłacić i to wraz z odsetkami. Dlatego decyzja o kredycie powinna być dokładnie przemyślana, żeby potem nie było żadnych nieprzyjemnych sytuacji i problemów.

Szczegóły na: kredyty Wrocław.

Unido Finanse