Dariusz Kaszuba kandydat na prezydenta Ostrowca
Dariusz Kaszuba kandydat na prezydenta Ostrowca
Dariusz Kaszuba kandydat na prezydenta Ostrowca
Arkadiusz Bąk kandydatem do sejmiku
Arkadiusz Bąk kandydatem do sejmiku
Arkadiusz Bąk kandydatem do sejmiku
Powiat w dobrych rękach. Zbigniew Duda
Powiat w dobrych rękach. Zbigniew Duda
Powiat w dobrych rękach. Zbigniew Duda

Praca w Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie

  • 6.12.2017, 14:29 (aktualizacja 24.03.2018 16:12)
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Praca w Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie
Podziel się:
Oceń:

Ogłoszenie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim o naborze na stanowisko specjalista pracy z rodziną.

Robert Martynowski kandydat do Rady Powiatu Ostrowickiego
Robert Martynowski kandydat do Rady Powiatu Ostrowickiego
Robert Martynowski kandydat do Rady Powiatu Ostrowickiego

Jednostka zamierzająca zatrudnić pracownika: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

Adres jednostki zamierzającej zatrudnić pracownika: ul. Świętokrzyska 22, 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski

Stanowisko pracy, na które dokonywany jest nabór: Specjalista pracy z rodziną 

Zakres zadań przypisanych do stanowiska, na które przeprowadzany jest nabór/ Zakres obowiązków służbowych na stanowisku pracy obejmuje w szczególności:


1) Sporządzanie umów związanych z wykonywaniem pieczy zastępczej,
2) Prowadzenie dokumentacji osób i podmiotów wykonujących pieczę zastępczą,
3) Przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowania i sporządzanie decyzji 
administracyjnych w sprawie świadczeń przyznawanych rodzinom zastępczym,
4) Sporządzanie list wypłat świadczeń pieniężnych dla osób uprawnionych,
5) Prowadzenie dokumentacji związanej ze współfinansowaniem pobytu dzieci w pieczy zastępczej przez gminy,
6) Umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych 
domach dziecka.

Podstawa zatrudnienia
Umowa o pracę

Wymiar czasu pracy
 Pełny etat

Rodzaj pracy
Praca biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer, telefon oraz urządzenia biurowe, wykonywana w siedzibie firmy.


Wymagania podstawowe (niezbędne) stawiane osobie ubiegającej się o zatrudnienie
1) Obywatelstwo polskie,
2) Wykształcenie wyższe o kierunku pedagogika lub psychologia lub socjologia 
lub nauki o rodzinie,
3) Staż pracy – minimum 3 lata,
4) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
6) Nieposzlakowana opinia.
Wymagania dodatkowe stawiane osobie ubiegającej się o zatrudnienie 
1. Znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
2. Doświadczenie przydatne w pracy na stanowisku specjalista pracy z rodziną,
3. Umiejętność pracy z komputerem, w szczególności umiejętność obsługi programów 
biurowych,
4. Dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność, kreatywność, zdyscyplinowanie,
5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty
1. Życiorys (CV),
2. List motywacyjny,
3. Wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z klauzulą zawierającą informację o zgodzie 
na przetwarzania danych osobowych kandydata zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych - w celach rekrutacyjnych,
4. Dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie,
5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.

Dokumenty dodatkowe
1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli niepełnosprawny kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy 
z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 902)
2. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy, szkolenia 
i inne, które kandydat uważa za stosowne w kontekście naboru.


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznieniu ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6 % 
nie/tak

Termin składania dokumentów
15 grudnia 2017 r. do godz. 15.00

Miejsce składania dokumentów
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 22, 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski, 
2. Aplikacje złożone po terminie składania dokumentów, nie będą przyjmowane,
3. W przypadku nadania aplikacji pocztą, kierować ją należy na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, 27 - 400 
Ostrowiec Świętokrzyski z dopiskiem: "Nabór na stanowisko specjalista pracy 
z rodziną",
4. Aplikacje wysyłane pocztą, które doręczone zostaną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim po terminie składania dokumentów, nie będą 
brane pod uwagę przy naborze (liczy się data doręczenia przesyłki do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim a nie data nadania przesyłki pocztowej w placówce pocztowej) i bez otwierania zostaną zwrócone nadawcy.

Forma składania dokumentów
1. Dokumenty aplikacyjne składane przez kandydata winny znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko specjalista pracy z rodziną",
2. Nie dopuszcza się składania aplikacji drogą elektroniczną,
3. Kserokopię dokumentów składanych przez kandydata winny zawierać jego 
oświadczenie o ich zgodności z oryginałem.
Termin otwarcia aplikacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  • TAGI:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Effect Studio Company z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 14 jest administratorem Twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe